Werd jouw stage bevestigd? Fijn! Vooraleer je effectief van start kan gaan, moet je nog een aantal zaken met ons regelen.

Let op: de info op onze website wordt regelmatig aangepast. Kijk dus altijd kort voor je start aan je stage nog na wat er nieuw is, ook als je al stage hebt gelopen in AZ Sint-Maarten. Zeker rond coronamaatregelen verandert de informatie soms snel.

Hoe breng je je stage definitief in orde?

Terug naar boven

Neem vooraf aan je stage alle informatie door die je hier kan terugvinden, zowel wat betreft de administratieve voorbereiding als de praktische aspecten.

Ten laatste 2 weken voor je start* moet je een verplichte informatiesessie bijwonen en een aantal documenten bezorgen. Als je dit niet voor de deadline afgerond hebt, kan je stage niet van start gaan.

*Deze termijn wordt verlengd met de duur van eventuele vakantie-, feest- en/of brugdagen tijdens de periode van twee weken voorafgaand aan jouw start. Start je tussen 1 juli en 15 september? Ook dan zal de deadline verlengd zijn. Bespreek deze tijdig met de stagecoördinator van het ziekenhuis, zodat je zeker zonder problemen van start kan gaan.

Informatiesessie voor startende stagiairs

Terug naar boven

Wie voor het eerst op stage komt in AZ Sint-Maarten moet ten laatste twee weken voor de start van de stage deelnemen aan een informatiesessie. Elke toekomstige stagiair moet daar verplicht eenmalig aan deelnemen. Je hoeft ze dus niet voor elke volgende stage opnieuw te volgen.

Tijdens het infomoment krijg je algemene en praktische informatie die voor jou als stagiair van belang is. Bovendien wordt op dat moment jouw elektronische identiteitskaart ingelezen. Dat is nodig om je toegangsbadge aan te maken. Breng dus zeker je identiteitskaart mee.

Locatie + data

De informatiesessie gaat steeds door in het congrescentrum (route 130) van het ziekenhuis. Vergeet niet je eigen mondmasker mee te brengen. Je sluit best aan bij een sessie die niet ver verwijderd is van je start, een à twee maanden voordien is ideaal. Je kan kiezen uit onderstaande data:

 • Vrijdag 13 november 2020: 15 - 16.30 uur *geannuleerd* Meer info, zie blauwe kader
 • Maandag 14 december 2020: 14 - 15.30 uur *geannuleerd* Meer info, zie blauwe kader
 • Dinsdag 26 januari 2021: 14 - 15.30 uur.  Inschrijven
 • Woensdag 24 februari 2021: 14 - 15.30 uur. Inschrijven
 • Donderdag 25 maart 2021: 14 - 15.30 uur. Inschrijven
 • Vrijdag 30 april 2021: 15 - 16.30 uur. Inschrijven

Tijdelijke wijziging: Door de annulatie van de infosessies in november en december voorzien we een andere regeling voor stagiairs die starten vóór februari 2020. Zij worden verwacht aan de balie van onze personeelsdienst, route 437, tijdens onderstaande openingsuren voor het inlezen van hun elektronische identiteitskaart. Je krijgt dan de nodige extra info van ons mee. Een afspraak maken is niet nodig. Dit moet wel ten laatste twee weken voor je start gebeurd zijn, net als de rest van de voorbereiding.

 • Maandag: 13.30 tot 16.30 uur
 • Dinsdag: 13.30 tot 16.30 uur
 • Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
 • Donderdag: 8.30 tot 12.30 uur
 • Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur

Inschrijven

Deelnemen kan door het volledig ingevulde  inschrijvingsformulier samen met de andere gevraagde documenten in te sturen.

Het aantal deelnemers is gelimiteerd volgens de capaciteit van de zaal in functie van de geldende coronamaatregelen. Tijdig inschrijven is dus belangrijk. De inschrijvingen worden telkens een week voordien afgesloten.

Start je met je eerste stage voor de eerstvolgende informatiesessie? Laat dit zo snel mogelijk weten via stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be, zodat we je de nodige info kunnen bezorgen. Ook jouw identiteitskaart moet twee weken voor je start ingelezen zijn.

Heb je al een identificatiebadge?

Dan is het niet nodig om opnieuw aan te sluiten. Stuur wel ten laatste twee weken voor de start van je stage een mail naar stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be met vermelding van je nieuwe stageperiode. Zo kan je badge tijdig gereactiveerd worden.

Voeg ook altijd een kopie toe van een geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling (geneeskundig attest van de arbeidsgeneesheer). Doe dit ook als je recent nog stage bij ons liep. Zonder attest worden je rechten niet opnieuw geactiveerd.

Administratie vooraf

Terug naar boven

Stuur ten laatste twee weken voor je start* onderstaande documenten samen in hetzelfde e-mailbericht naar de stagecoördinator (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be). Het is niet de bedoeling dat je deze meebrengt naar de informatiesessie of op je eerste stagedag.

 • Geneeskundig attest: dit verkrijg je via je school en wordt uitgereikt door een arbeidsgeneesheer, tenzij dit volgens de werkpostfiche niet verplicht is. Voor elke nieuwe stageperiode moet je dit opnieuw insturen. 
 • Stagecontract: volledig aangevuld (zie lager) en ondertekend door je school en jezelf (en je ouder/voogd als je minderjarig bent), tenzij je school een raamovereenkomst met ons heeft afgesloten. 
 • Inschrijving informatiesessie (zie hierboven)

Wanneer we niet tijdig in het bezit zijn van deze documenten, word je niet toegelaten tot de stage.

*Deze termijn wordt verlengd met de duur van eventuele vakantie-, feest- en/of brugdagen tijdens de periode van twee weken voorafgaand aan jouw start. Start je tussen 1 juli en 15 september? Ook dan zal de deadline verlengd zijn. Bespreek deze tijdig met de stagecoördinator van het ziekenhuis, zodat je zeker zonder problemen van start kan gaan.

Stagecontract

Zoals hierboven vermeld: bezorg ons ten laatste veertien dagen voor aanvang van je stage je volledig ingevulde stagecontract dat door jezelf en de onderwijsinstelling is ondertekend. Je bezorgt deze via mail (gescande documenten in PDF-formaat, foto’s worden niet aanvaard) aan de stagecoördinator: stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be.

Deze gegevens heeft je school mogelijk nodig om een contract op te stellen:

 • Stagegever/ vertegenwoordiger stageplaats: Jan Ennekens
 • Functie vertegenwoordiger: algemeen directeur
 • Ondernemingsnummer: 0411-515-075
 • Paritair Comité: 330
 • RSZ-nummer: 025-0771538-96
 • NACE-code: 86.101
 • Telefoonnummer: 015 89 10 10
 • Mailadres: stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be
 • Naam mentor: deze krijg je van je school of vind je terug in onze bevestigingsmail.

Formulieren mee te brengen op dag 1

Terug naar boven

Print onderstaande documenten af, neem ze grondig door en breng ze mee op de eerste dag van je stage:

 • Onthaalformulier: bezorg dit op je eerste stagedag aan jouw mentor i.f.v. je onthaal op de dienst
 • Feedbackdocumenten: enkel voor stagiairs uit de eerste drie jaar van de opleiding verpleegkunde. Studenten uit het vierde jaar verpleegkunde vragen de documenten voor hun stage op hun school.
 • Basisveiligheid
 • Werkpostfiche: druk de werkpostfiche af die van toepassing is voor jouw stage. Lees deze grondig en bewaar het afgedrukte document in je stagemap. Het is niet nodig een kopie aan je mentor/het ziekenhuis te bezorgen.
 • Risicoanalyse

Varia

Terug naar boven

Griepvaccinatie

Wij vragen aan al onze medewerkers om zich te laten vaccineren tegen de griep. Medewerkers die zich niet laten vaccineren, dienen tijdens een griepepidemie overal in het ziekenhuis altijd een mond-neusmasker te dragen om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen. Dit geldt ook voor stagiairs. Daarom vragen wij jou om je te laten vaccineren via jouw huisarts.

Zwanger?

 • Bezorg een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum aan stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be. Vermeld in je bericht steeds de periode waarin je stage ingepland staat.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met onze arbeidsgeneesheer en maak een afspraak: hilde.stevens [at] idewe.be of 015 28 00 72.
 • Lees de te volgen afspraken na in het document moederschapsbescherming

Alles in orde voor je start? Doe de check!

Terug naar boven

Klaar om in je stage te vliegen? Kijk snel na of je al het voorbereidende werk hebt gedaan via onze handige checklist.