Waar kunnen we jou bij helpen?

  • Bij vragen van persoonlijke, familiale, sociale, financiële en/of administratieve aard.
  • Voor bemiddeling, advies of informatie naar aanleiding van het ziekenhuisontslag.
  • Voor het zoeken naar  hulp- of opvangmogelijkheden na ontslag uit het ziekenhuis: bv. herstelvakantie, revalidatie, kortverblijf, woonzorgcentrum, poets- of gezinshulp, warme maaltijden, …
  • Voor het coördineren van de hulpverlening binnen de ontslagbegeleiding
  • Voor psycho-emotionele begeleiding bij moeilijke momenten van angst, onzekerheid of verlies van een dierbare. 

Maak een afspraak

De hoofdverantwoordelijke

We raden je aan om een afspraak te maken. Dit kan via de verpleegkundigen of telefonisch.

Sociale dienst PAAZ

Sociale dienst acute diensten

Sociale dienst SP

Sociale dienst geriatrie