AZ Sint-Maarten

Na een openbare aanbesteding stelde AZ Sint-Maarten de firma Verhelst aannemingen uit Oostende aan voor de afbraak. De firma krijgt 180 kalenderdagen (ca. 6 maanden) om het ziekenhuis af te breken en groenaanplantingen in de plaats aan te brengen.

In een eerste fase zal het nog aanwezige materieel en apparatuur verwijderd worden. Na de verhuis in oktober 2018 konden scholen, voorzieningen uit de Emmaüs-groep (waartoe AZ Sint-Maarten behoort) en andere instellingen meubelen, apparaten, … recupereren. Het verwijderen van de nog aanwezige inhoud maakt integraal deel uit van het aanbestedingsdossier. De aannemer beslist autonoom wat hiermee gebeurt: verkoop, goede doelen of sorteren en vernietigen.

Afbraak infrastructuur

In een volgende fase zal de vaste infrastructuur worden afgebroken. De ontmanteling zal van boven naar beneden gebeuren, tot onder de funderingsplaten van het kelderniveau. De afbraakwerken gebeuren tussen 7 en 17 uur. Om stofontwikkeling tot een minimum te beperken, zal wanneer nodig gesproeid worden. Inzake geluidsoverlast zal de firma Verhelst aannemingen zich houden aan de hiervoor voorgeschreven normen.

De put die na de afbraak zal ontstaan, zal door de firma Verhelst aannemingen opnieuw opgevuld worden. Na egalisering van het terrein zullen ze het nodige groen aanplanten. Na de werken blijft het terrein deel uitmaken van de campus van vzw Emmaüs in Duffel. Er zijn momenteel geen concrete plannen voor een andere bestemming.

Betreden is gevaarlijk

AZ Sint-Maarten wijst erop dat het gevaarlijk is om het gebouw tijdens de afbraak te betreden. Alle nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) werden afgesloten. Door waterinsijpeling is er ook schade in het gebouw waardoor o.a. valgevaar is toegenomen.

Vanaf 16 december zal het bewakingsniveau verhoogd worden om te vermijden dat zich tijdens de werken onbevoegden in het gebouw begeven. Tegen personen die betrapt worden, wordt zonder uitzondering een klacht neergelegd.

Verkeer

In overleg met gemeente Duffel en de politiediensten werden de nodige voorzieningen getroffen om een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken. Deze maatregelen zullen samen met de aannemer worden verfijnd. AZ Sint-Maarten stelt hiermee alles in het werk zodat een verkeersveilige situatie kan aangehouden worden tijdens de afbraakwerken.