Werken bij

“Mensen hebben steevast een verkeerd beeld van geriatrie en revalidatie. Ze denken enkel aan ‘de was en de plas’, terwijl die patiënten juist een heel multidisciplinaire aanpak nodig hebben. Je werkt zowel op het medische, het psychische als het sociale luik. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor geriatrie en revalidatie.

Uit die liefde is ook ambitie gegroeid. Ik streef ernaar om geriatrie en revalidatie onder ieders aandacht te brengen. Hoe ik dat concreet wil realiseren? Samen met onze geriaters, hoofdverpleegkundigen en medewerkers proberen we bijvoorbeeld van AZ Sint-Maarten een dementievriendelijk ziekenhuis te maken. We zijn in het project van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gestapt en zetten momenteel de krijtlijnen uit. We willen infrastructuur aanpassen, advies geven, maar ook interne opleidingen geven zodat de kennis bij iedereen vergroot. Dat is ook nodig. Patiënten met tekenen van dementie kunnen op élke verpleegeenheid van het ziekenhuis liggen. Ik kan alleen maar hopen dat mijn ambitie aanstekelijk werkt. Ik werk altijd heel gedreven en met volle goesting aan projecten. De beste manier om iedereen mee te trekken.”

Aan de slag op geriatrie?

Er zijn momenteel verschillende vacatures voor verpleegkundigen geriatrie