Maatregelen n.a.v. coronavirus

Vanwege het coronavirus (COVID-19) gelden bijzondere bezoekersmaatregelen. 

Voor de meest recente info: klik hier

Algemene bezoekuren

Als bezoeker ben je elke dag welkom tussen 14 en 20 uur, rekening houdend met onderstaande afwijkende bezoekuren. 

Voor bepaalde diensten gelden afwijkende bezoekuren die je hieronder kan terugvinden. Gelieve deze specifieke uren te volgen. 

We vragen wel om enkele huisregels te respecteren, die van groot belang zijn voor het welzijn van onze patiënten en een vlotte zorgverlening.

Specifieke bezoekuren en bezoekersrichtlijnen

 • nachthospitaal spoed:
  • In overleg met de spoedverpleegkundige
  • Maximum twee personen tegelijk
 • verpleegeenheid 110 - verloskunde:
  • Toegelaten bezoek: alleen de partner en kinderen
  • De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
   • Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf blijft de partner 24 op 24 op de kamer. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
    OF
   • Als de partner liever niet 24 op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet (tot max. 22 uur). Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
  • Kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is sowieso optie 2 van toepassing. 
  • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden. 
 • verpleegeenheid 128 - neonatale zorg:
  • om 14.30 uur, 17.30 uur en 19.30 uur. In overleg met ouders en verantwoordelijke vroedvrouw.
  • Maximum twee bezoekers per kinderbox (in samenspraak met de verantwoordelijke vroedvrouw kan een uitzondering gemaakt worden).
 • dageenheden D160 - D180: n.a.v. de coronacrisis adviseren we
  • Kom als patiënt alleen naar je afspraak.
  • Betreed het ziekenhuis slechts 20 minuten voor je afspraak
  • 1 begeleider is enkel toegestaan bij:
   • Kinderen & minderjarigen
   • Niet-zelfstandige patiënten
   • Wanneer het medisch noodzakelijk is
  • Enkel begeleiders die geen symptomen van COVID-19 (temperatuur >37,5°C, hoest, kortademig) hebben of minimaal 3 dagen geen symptomen meer vertonen na het doormaken van COVID-19-besmetting mogen in bovenstaande gevallen een patiënt begeleiden.
  • Er wordt geen begeleider toegestaan binnen het dagziekenhuis oncologie wegens de hoge kwetsbaarheid van deze patiëntengroep. Eén begeleider wordt wel toegestaan tot aan de deur van de diensten D350.
  • Mondmasker verplicht.
 • verpleegeenheid 200, 210 en 230 - PAAZ:
  • Professionele netwerkers mogen overdag komen mits vooraf een afspraak wordt gemaakt
  • V200 (T. 015 89 22 00) en V210 (T. 015 89 22 10):
   • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 17.30 tot 20 uuur
   • Woensdag: 13 tot 16 uur en 17.30 tot 20 uur
   • Zaterdag en zondag: van 13 tot 20 uur doorlopend
  • V230:
   • individueel te bekijken (Tel: 015 89 22 30)
  • Hou naast de algemene bezoekersrichtlijnen rekening met volgende extra maatregelen:
   • Bezoek gaat door op de kamer. 
   • Zowel de bezoeker als de patiënt dragen een mondmasker.
 • verpleegeenheid 225 - palliatieve zorg De Mantel:
  • Doorlopend
  • Per bezoekmoment maximum drie bezoekers tegelijk op de kamer en eenheid
 • palliatieve patiënt op andere eenheden
  • Maximum twee bezoekers
  • Bezoekuren af te stemmen met verpleegeenheid in geval van levenseindefase
 • verpleegeenheid 280 (COVID-19-eenheid):
  • Geen bezoek toegelaten.
  • Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de behandelende arts en verpleging, in functie van de toestand van de patiënt.
 • verpleegeenheid 300 (cardio-pulmonaire revalidatie) - verpleegeenheid 310 en 330 (locomotorische revalidatie)
  • Vanaf vrijdag 18 september 2020.
  • De familie wordt gecontacteerd met toelichting over de bezoekmomenten.
  • Eén bezoekmoment per patiënt per dag te kiezen uit: ofwel tussen 14.30 en 15.30 uur ofwel tussen 18 en 19 uur.
  • Maximum 30 minuten bezoektijd per patiënt, binnen de voorgestelde bezoekmomenten, blijft aanbevolen.
  • Maximum 2 bezoekers per bezoekmoment
   • Gedurende de hele opnameperiode adviseren we steeds dezelfde (twee) bezoekers per patiënt
   • We adviseren bezoek van enkel familie in eerste lijn en partner of eventueel de mantelzorger
   • Tijdens de geldende bezoekuren - bezoeker en patiënt blijven op de kamer
  • Tijdens de bezoekmomenten kan eventueel een afspraak tot gesprek gemaakt worden met een arts.
 • verpleegeenheden 340, 360, 370, 380, 390 - geriatrie
  • De familie wordt gecontacteerd met toelichting over de bezoekmomenten.
  • Vanaf 3 augustus 2020: één bezoekmoment per patiënt per dag tussen 17.30 en 18.30 uur.
  • Maximum 30 minuten bezoektijd per patiënt, binnen de voorgestelde bezoekmomenten, blijft aanbevolen.
  • Maximum 2 bezoekers per bezoekmoment
   • Gedurende de hele opnameperiode adviseren we steeds dezelfde (twee) bezoekers per patiënt
   • We adviseren bezoek van enkel familie in eerste lijn en partner of eventueel de mantelzorger
   • Tijdens de geldende bezoekuren - bezoeker en patiënt blijven op de kamer
  • Tijdens de bezoekmomenten kan eventueel een afspraak tot gesprek gemaakt worden met een arts.
 • dageenheid oncologie - D350:
  • Geen begeleiding toegelaten op de dagzaal. Meekomen tot aan de deur is toegestaan. 
 • verpleegeenheid 430 - pediatrie
  • Enkel de beide ouders
 • intensieve zorg 450 - 251 en medium care 250:
  • Max. 30 minuten van 15 - 15.30 uur OF van 19 - 19.30 uur
  • Hou naast de algemene bezoekersrichtlijnen rekening met volgende extra maatregelen:
   • Bezoekers blijven op de kamer.
   • Handhygiëne en mondmasker zijn verplicht.
   • Bewaren van 1.5 meter afstand met de patiënt is aangeraden.
  • Bij Covid+ patiënten:
   • Geen bezoek toegelaten.
   • Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de behandelende arts en verpleging, in functie van de toestand van de patiënt.

Openingsuren

 • hoofdingang: vrije toegang tussen 6 en 21 uur
 • Spoed: 24 op 24 uur
 • ingang ziekenvervoer/ radiotherapie: vrije toegang van 8 tot 17 uur
 • toegang terras cafetaria: vrije toegang tussen 6 en 21 uur

Interessante pagina's