nieuws

Vanaf 1 februari 2019 zal je minder moeten betalen voor het starterspakket rookstopmedicatie. De patiënt zal nu maximum vijftien euro moeten betalen in plaats van vijftig euro. Ook het aantal terugbetaalde pogingen verhoogt naar drie behandelingen (om de vijf jaar). Wie wil stoppen met roken, kan in AZ Sint-Maarten terecht voor gepersonaliseerde rookstopbegeleiding door een tabacoloog.  

Tabacologen maken een persoonlijk rookstopplan

AZ Sint-Maarten greep de bouw van het nieuw ziekenhuis aan als de ideale opportuniteit om een duidelijk rookbeleid uit te werken. Die keuze zet medewerkers, maar ook patiënten en bezoekers vaak aan om over hun rookgedrag na te denken. Wie wil stoppen met roken of dampen is beter af met begeleiding door een tabacoloog.

Rookvrij ziekenhuis/ huisartsenwachtpost

Niet alleen binnen de muren maar ook buiten, tot 40 meter rond het gebouw, is roken of dampen niet toegelaten. Verstokte rokers kunnen dit enkel nog in de twee rookstations en op bepaalde tijdstippen.

Alle ruimtes in het nieuwe ziekenhuis kregen ultragevoelige rookdetectoren. Roken of dampen binnen de muren van het ziekenhuis is dus volledig uit den boze.

Ambulante rookstopconsulaties

Sinds 2016 kan je als huisarts patiënten die willen stoppen doorsturen naar de tabacoloog. Hij bekijkt de rookverslaving zowel op lichamelijk, psychologisch als gedragsmatig vlak en stelt een persoonlijk rookstopplan op. Voor medewerkers van AZ Sint-Maarten is de individuele rookstopbegeleiding gratis.

Tabacoloog als motivator

Begeleiding houdt o.a. in dat de patiënt informatie krijgt over mogelijke hulpmiddelen, handige tips en trucs. Daarna is de tabacoloog er om de patiënt te  ondersteunen. Hij luistert, probeert de motivatie te versterken en stuurt waar nodig bij. Alles op het tempo van de patiënt.

Stoppen onder begeleiding van een tabacoloog?

Een afspraak maken kan via tabacoloog.azsintmaarten [at] emmaus.be of de afsprakencentrale (015 89 10 11).