Medisch

Dr. Didier Dielen startte op 1 november 2018 en versterkt het team mond-, kaak- en aangezichtschirurgen bij AZ Sint-Maarten. Met zijn aanwerving en recente investeringen is AZ Sint-Maarten helemaal mee met de nieuwste technieken voor de meer uitdagende ingrepen op het vakgebied van MKA-chirurgie.

Dr. Dielen: “Ik trad toe tot de associatie van dr. Johan Hintjes en dr. Karen Chapelle. Hun ambitie om de kwaliteit en mogelijkheden van de dienst MKA-chirurgie naar een hoger niveau te tillen, sprak mij enorm aan. Ook op het gebied van investeringen blijft onze dienst niet stilzitten. Samen met enkele andere artsen investeerden we in de Orthopantomograph Op 3D Pro en software voor 3D guided surgery. De mogelijkheden met deze innovatieve techniek zijn zeer uitgebreid en hebben hun nut al bewezen. Dat het toestel met een fundamenteel lagere stralingsdosis werkt, is ook mooi meegenomen.”

Betere diagnoses en 3D-planning met CBCT-scan

De Orthopantomograph Op 3D Pro is een röntgenapparaat dat vandaag met de hoogst mogelijke resolutie 2D- en 3D-beelden kan maken. Dr. Dielen: “ We beschikken als een van de weinigen in de regio over dit toptoestel. Voor moeilijkere casussen zijn de haarscherpe 3D-beelden een echte meerwaarde. Zo wordt het mogelijk om de kleinste wortelfracturen in de tand op te sporen, een duidelijk haarscherp beeld op ruimte-innemende processen te krijgen en nog zovele andere toepassingen in de diagnostiek. De CBCT-scanner laat toe dat patiënten rechtzitten of staan voor een onderzoek. Zo worden weke delen niet vervormd waardoor we beelden van betere kwaliteit krijgen. Dit is zeker van belang bij het plannen van kaakoperaties waarbij we het effect op de weke delen in het aangezicht waarheidsgetrouwer moeten kunnen simuleren. Idem voor het plannen en plaatsen van implantaten in geval van moeilijkere casussen. Ik denk dat 3D-planningen voor het plaatsen van implantaten in deze weloverwogen casussen zeker een enorme meerwaarde betekent.”

Nieuw sinds 15 oktober: 3D orthognatische heelkunde

Vanuit deze verfijndere diagnoses kan de arts ingrepen gerichter plannen. Dr. Dielen: “Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van patiënten om sneller met accurate oplossingen te komen. 3D-planning, het vooraf plannen van een ingreep op basis van 3D-beelden, laat ons toe om orthognatische ingrepen (kaakbeenverplaatsingen) veel effectiever voor te bereiden. De vorm van een aangezicht wordt bepaald door de beenderige structuren enerzijds en de weke delen anderzijds. De voorspelbaarheid van de effecten op de weke delen die we nu kunnen bereiken, is daarbij o.a. een enorme vooruitgang. Met deze technieken kunnen we nog beter naar een ideaal functioneel en esthetisch resultaat streven.”

Een relatief nieuwe discipline

Dr. Dielen: “Tijdens mijn opleiding heb ik mij hierin gespecialiseerd en ook binnen het team van MKA-chirurgen bij AZ Sint-Maarten zal ik mij hierop toeleggen. Dat de techniek een meerwaarde is, heb ik al kunnen ervaren. Bij 3D orthognatische voorbereiding, plannen we een ingreep tot op de millimeter op een computer op basis van de beelden van de CBCT-scanner en klinische inzicht. Elke oplossing is op maat van de patiënt. Ook het eindresultaat kunnen we virtueel visualiseren en eventueel vooraf met de patiënt bespreken. De techniek laat ook toe dat we operatiemallen vooraf via 3D-printing laten maken waardoor de ingreep zeer nauwkeurig wordt.”

“Ook implantologie en kroon- en brugwerk evolueert in die richting,” vult dr. Dielen aan. “Niet alleen het plaatsen van de implantaten bereiden we steeds meer in 3D voor. Via 3D-printing beschikken we op het moment van de ingreep al onmiddellijk over (al dan niet voorlopig) kroon- en brugwerk. Zodoende kan men meteen een op maat vervaardigde kroon aan de patiënt aanbieden. Dat de mond dan onmiddellijk visueel in orde is, is een grote meerwaarde. Ook deze nieuwe technieken kunnen in de zeer nabije toekomst via de aanschaf van de nieuwe CBCT en bijhorende software aangeboden worden aan onze patiënten.”

Kostprijs

“We zien dat een conebeam CT-scan in meer en meer situaties in de nomenclatuur wordt opgenomen en dus onder terugbetalingsmodaliteiten valt” stelt dr. Dielen vast. “Recent nog voor evaluatie van het zenuwverloop ten opzichte van de wijsheidstand of voor bepaalde sinuspathologieën. Een conebeam CT-scan voor 3D-planning is nog niet opgenomen in de terugbetaling. Ook het plaatsen van het implantaat zelf valt buiten de terugbetaling. Wie over een bijkomende tandverzekering beschikt, checkt best even vooraf omdat dit per polis kan verschillen.”

Wat betekent deze nieuwe technologie voor de patiënt?

  • Korter op de bal spelen: middels een doorgedreven samenwerking met radiologie kunnen beelden onmiddellijk tijdens een consultatie gemaakt worden waarna ze geanalyseerd en geprotocolleerd worden door de radioloog.
  • Nog meer zekerheid op een correcte diagnose dankzij haarscherpe 2D of 3D-beelden.
  • AZ SintMaarten groeit verder uit tot een expertisecentrum voor de behandeling van complexe MKA-fracturen, orthognatische ingrepen of implantaten.
  • Een kortere doorlooptijd tussen diagnose en definitieve oplossing dankzij 3D-planning  en guided implant surgery.

Meer info en contact

dr. Didier Dielen, mond-, kaak- aangezichtschirurgie: